TMK KFS Vysočina vypisuje přihlášky pro kurs Licence UEFA B a UEFA Grassroots licence

25.06.2015 12:09

Uřední zpráva TMK KFS Vysočina

zájemci o trenérský kurs UEFA B licence

Vážení sportovní přátelé,

Trenérsko -  metodická komise VV KFS  Vysočina pořádá pro zájemce trenérský kurs UEFA B licence a UEFA Grassroots licence.

Místo konání kursů:  Jihlava

Termíny konání kursů: prosinec, leden, únor, březen vždy ve stanoveném termínu  /čtvrtek  – neděle /        

závěrečné zkoušky březen 2016                                             

Upozornění – posluchač kursu je povinen zúčastnit se celého kursu, to znamená všech čtyř běhů a absolvovat závěrečné zkoušky, jejichž termín bude upřesněn ! Nástup na každý běh vždy v 9.00 hodin, ukončení cca v 18.00 hodin. 

Cena kursu: cca 4.000 ,-- Kč. V této ceně je zahrnut pronájem učebních prostor, pronájem sportovních zařízení, odměny lektorů, učební pomůcky…

Cena kursu může být případně ještě upřesněna podle počtu přihlášených. Trenérský kurs bude otevřen za předpokladu, že se přihlásí více jak 20 posluchačů.

Ubytování a stravování nezajišťujeme.

Trenérského kursu UEFA B licence se může zúčastnit pouze zájemce, který je držitelem platné trenérské licence C !

Zájemci o tento trenérský kurs UEFA B licence jsou povinni vykonat přijímací zkoušky z rozsahu učiva trenérské licence C .  Termín a místo konání přijímacích zkoušek bude upřesněn dle došlých přihlášek. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách KFS Vysočina.

Zájemci o kurs UEFA Grassroots licence (40h) mají možnost pokračovat na UEFA B licenci /160 hodin/ v dalším roce, bez dočasného zvýšení kvalifikace. Cena samostatného Grassroots kursu je 1500,- Kč. Informace k nově vzniklé struktuře kursů jsou vyvěšeny na adrese: https://nv.fotbal.cz/cmfs/sekretariat/odd-vzdelavani-treneru/index.php - vzdělávací program FA  /grassroots /

V případě vašeho zájmu o trenérské kursy zašlete do 22.10. 2015  vyplněnou přihlášku,  na adresu KFS Vysočina , E. Rošického 6, 586 04 Jihlava.

Další bližší informace budou poté zaslány zájemcům na adresu, která bude uvedena v jejich přihlášce.

V Jihlavě  23.6. 2015

S pozdravem                                                                                                Stanislav Duben

                                                                                                                   PTM  KFS Vysočina 

                                                                                                                      / 728 517 829 / 

Přihláška na Grassroots a licenci B.doc