Fotbalová školička - Václav Brůna , Marta Bursová

Fotbalová školička - Václav Brůna , Marta Bursová

Fotbalová školička je první publikace zaměřená na seznámení se základy fotbalu speciálně pro věkovou skupinu od 4 do 6 let. Autoři Václav Brůna Marta Bursová kladou důraz na všeobecný pohybový rozvoj dětí, při kterém získávají základní fotbalové dovednosti nenásilnou a hravou formou. Podělí se s vámi o osobní zkušenosti z mnohaleté práce s malými fotbalisty. Autoři připravili množství v praxi ověřených cvičení a pohybových her, které můžete s dětmi provádět na hřišti i v tělocvičně. Cvičení jsou doprovázena ilustračními obrázky, radami zkušeného trenéra a upozorněními na zvláštnosti přípravy této specifické kategorie.