Krátké hodnocení semináře

Dne 20.5.2015 TMK KFS Vysočina pořádala vzdělávací seminář na téma mentální koučink v praxi, rozvoj sebevědomí hráčů a podpora emoční vazby k činnosti (ke sportu). Přednášku neměl nikdo jiný než uznávaný odborník Marián Jelínek. Účast 49 trenérů jak z regionu Vysočina, tak ze všech koutů České Republiky a také ze Slovenska. Pokud bych měl celou přednášku shrnout do pár vět „Zaměřme se u hráčů i na rozvoj psychické stránky sportovce, a ne jen na složky kondiční a dovedností. Mysl ovládá tělo, pokud ji nebudeme u hráčů věnovat dostatek pozornosti, nikdy nebudou dosahovat takové výkonnosti, které jsou schopni. A naopak správným vedením jsou hráči schopni dosahovat výsledků, kterou jsou jinak za hranicemi jejich fyzických možností. U hráčů v mladém věku je cílem budování emoční vazby k činnosti - tedy k fotbalu. S přibývajícím věkem je důležité, aby si hráči začali uvědomovat, že stejně tak, jak mají rádi sport samotný, je třeba chtít i vyhrávat. I přesto, že Marian nedává žádný recept na úspěch, při své práci s těmi nejúspěšnějšími sportovci si všiml něčeho, co mají všichni společné: Extrémně milují to, co dělají a stejnou měrou milují i vítězství a chtějí být těmi nejlepšími z nejlepších.“