Složení VV KFS Vysočina

Složení VV KFS Vysočina

VRZÁČEK Miroslav 
předseda KFS 
MO 602 885 466 
e-mail : vrzacek@post.cz 

ZIMA Radek 
místopředseda KFS 
MO 607 955 655 
e-mail : zima9@seznam.cz 

KINCL Pavel 
člen VV 
MO 604 416 451 
e-mail : vratenin20@seznam.cz 

Ing. MATIÁŠEK Jiří 
člen VV 
MO 777 568 071 
e-mail : matiasek@sbdpelhrimov.cz 

Ing. MELOUN Milan 
Člen VV 
MO 602 390 744 
e-mail : milan.meloun@centrum.cz 

Ing. MACH Josef 
člen VV 
MO 732 920 400 
e-mail : machjosef@atlas.cz 

Mgr. PETŘIVÝ Jaroslav 
člen VV 
MO 775 064 565 
e-mail : j.petrivy@centrum.cz 

REICH Milan 
člen VV 
MO 777 656 553 
e-mail : milan.reich@seznam.cz 

Ing. ŠOUKAL Roman 
člen VV 
MO 739 721 721 
e-mail : soukal.roman@seznam.cz